Secretariaat

Het secretariaat is de administratieve spil van de vereniging en heeft de volgende taken:

  • Verzorgen van de ledenadministratie;
  • Het verzorgen van de administratie van leden richting de KNHS;
  • Het opstellen van de agenda voor bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • Samen met betrokkenen het opstellen van het jaarverslag;
  • Distribueren van de ingekomen en uitgaande stukken richting leden;
  • Zorgdragen voor de juiste achivering;
  • Beheren van het archief;
  • Contacten onderhouden met KNHS.

Het is dus voor jou als lid en voor de vereniging van belang dat wij gezamelijk zorgen voor een correcte administratie. Dit kunnen wij alleen bereiken indien wij elkaar goed op de hoogte houden van een wijziging van de gegevens. De afspraak is dan ook dat elke wijziging in het lidmaatschap alléén wordt geaccepteerd indien deze via de e-mail of schriftelijk op tijd is ingediend.

Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het wijzigingsformulier op deze site. Dit formulier kun je downloaden en uitprinten, dan invullen. Het ingevulde document kunt u inscannen en opsturen per mail en anders per post.

Het opzeggen van het lidmaatschap van zowel de PSV Laarwoud als voor de KNHS voor het volgende jaar dient vóór 15 november van het lopende jaar te gebeuren (middels wijzigingsformulier). Indien de afmelding later binnenkomt dan ben je betalingsplichtig als het gaat om de kosten van het komende jaar.

Geef deze wijziging dus op tijd door !!

Meer informatie omtrent zaken aangaande de KNHS kan je lezen op de volgende pagina’s.

PSV Laarwoud ontvangt regelmatig berichten van de KNHS van allerlei aard. Deze kan je vinden op de Nieuwspagina op deze site. Uiteraard kan je ook de sites van de KNHS, KNHS Regio Drenthe of KNHS Regio Drenthe Kring Noord raadplegen.

Mocht je vragen hebben schroom dan niet om te bellen of te mailen.

Secretariaat PSV Laarwoud

Mirjam Goelema

0598-491429

mirjamgoelema@gmail.com